Miljö & Kvalitet

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:
  • Utbilda personalen i miljöarbete
  • Följa gällande lagar och förordningar
  • Hushålla med resurser, minska spill och sortera avfall
  • I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt

Vår kvalitetspolicy

Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och nöjda kunder genom att:
  • Vår verksamhet styrs efter våra kunders efterfrågan och önskemål
  • God service och ett bra samarbete ska genomsyra bolaget och ge oss nöjda kunder och glada medarbetare
  • Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden

Auktoriserat VVS-företag

Branschreglerna lanserades 1:a september 2005 och föreskriver hur VVS-installationer ska utföras och av vilka företag. De auktoriserade VVS-företagen är utbildade i reglerna och för att bli medlemmar måste de kunna visa upp att de bland annat har rätt kompetens och försäkringar på företaget. Uppkomsten till reglerna var de kostsamma vattenskadorna och problemen med legionella och brännskador.

Medlem i VVS-företagen

Som medlem i VVS-företagen erbjuder vi vår personal en trygg och säker arbetsplats med rättvisa arbetsförhållanden. Vi följer regler utifrån rådande kollektivavtal och arbetar kontinuerligt med att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för vår personal.